Είστε εδώ

Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

23/02/2016

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων είναι το θέμα που ξεχώρισε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πέλλας, που συνεδριάζει το βράδυ(23/2) στις 7:00.
Τι είναι αυτό και τι όφελος έχει για τον Δήμο; Το «Πέλλα24» έχει στη διάθεση του τη μελέτη και όλο το σκεπτικό ενός μεγάλου έργου, τμήμα του οποίου σας παρουσιάζουμε για να καταλάβετε τι πρόκειται να γίνει και ποιο το όφελος για τους δημότες του Δήμου Πέλλας, τόσο των Γιαννιτσών όσο και των δημοτικών ενοτήτων.
Πρόκειται για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), όπου καθιερώνεται η υποχρέωση των Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν Τοπικά Σχέδια αποκεντρωμένης Διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο των Εθνικών και Περιφερειακών σχεδιασμών. Στα πλαίσια αυτά θα προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλαμβάνει δραστηριότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων.
Ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος επί του θέματος τόνισε πως «πιστοί στη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών προχωρήσαμε, με ορίζοντα πενταετίας και με ρεαλιστικό προγραμματισμό, στην εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων με την αύξηση της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της μείωσης των απορριμμάτων που τελικά διατίθενται προς υγειονομική ταφή. Έτσι, στην επόμενη πενταετία ο Δήμος Πέλλας σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα αστικά στερεά απόβλητα. Το κλειδί για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων είναι η συνεργασία και η ευαισθητοποίηση όλων των δημοτών». Όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος «οι βασικές προτάσεις που αποτυπώνονται στο Τ.Σ.Δ.Α. του Δήμου Πέλλας αφορούν:
Στη σταδιακή μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών συλλογής, διαλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων.

Στην υιοθέτηση συστημάτων διαλογής στην πηγή, η οποία θα οδηγήσει στη συγκέντρωση υλικών που θα μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν.

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων.

Στη διαρκή και μόνιμη καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και την σταδιακή μετάβαση από τη συλλογική στην ατομική ευθύνη».

Σήμερα στο Πέλλα24 παρουσιάζουμε κατ’ αποκλειστικότητα τα βασικά σημεία της μελέτης του σχεδίου, τα οποία είναι:
Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου:
Ικανοποίηση των στόχων του Περιφερειακού (ΠΕΣΔΑ), του Εθνικού (ΕΣΔΑ) Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
Χρησιμοποίηση απλών μέσων και εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας, με στόχο την ταχύτερη εφαρμογή συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης.
Παραγωγή καλύτερης ποιότητας ανακυκλώσιμων προϊόντων και κατ' επέκταση και μεγαλύτερης αξίας.
Δημιουργία θέσεων εργασίας - συμπληρωματικά επαγγέλματα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των υλικών.
Εξασφάλιση χαμηλότερων δημοτικών τελών εξαιτίας του μικρού κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας.
Ασφαλέστερες περιβαλλοντικά λύσεις.
Ευαισθητοποίηση δημοτών με στόχο την ενεργή συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων.
Εξασφάλιση καλύτερου κοινωνικού ελέγχου του κυκλώματος διαχείρισης των αποβλήτων.
Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αναγκαστικά συνεργάζεται με το Περιφερειακό και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης στο βαθμό που:
ένα μέρος των αποβλήτων ή των προϊόντων της επεξεργασίας τους, στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης διαχείρισης, οδεύει αναγκαστικά στις περιφερειακές υποδομές ή στις υποδομές των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΚΔΑΥ) και
οι στόχοι των τοπικών σχεδίων διαχείρισης εναρμονίζονται των ανάλογων στόχων του αντίστοιχου Περιφερειακού και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης.
Κατά το μέτρο που αναλογεί στο Δήμο μας, όσον αφορά στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), το παρόν τοπικό σχέδιο διαχείρισης (ΤΣΔ) υποχρεωτικά υιοθετεί τους στρατηγικούς στόχους για το έτος 2020 του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), οι οποίοι επιγραμματικά είναι:
η σημαντική μείωση της κατά κεφαλήν παραγωγής αποβλήτων,
η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ,
η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, στην περίπτωση εξάντλησης των περιθωρίων κάθε άλλου είδους ανάκτησης και
η υγειονομική ταφή να αποτελεί την έσχατη επιλογή και να περιοριστεί σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνόλου των ΑΣΑ.

Στο Συμβούλιο θα συζητηθούν θέματα όπως ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το 2016, η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών , εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2016, καθώς και η οργάνωση Άρδευσης για το τρέχον έτος. Μεταξύ άλλων θα γίνει συζήτηση και ενημέρωση όσον αφορά την έγκριση (ή μη) για τη διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) στα σημεία διασταύρωσής του με την περιφερειακή οδό Σταυρού – Γιαννιτσών. Λεπτομέρειες για τα θέματα αυτά προσεχώς στο «Πέλλα24».

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
Θέλουμε να προσδιορίσουμε ότι είστε πραγματικός χρήστης και να αποτρέψουμε μηχανικές αυτοματοποιημένες συνδέσεις.
Image CAPTCHA
Εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα.

Κοινοποίηση