Είστε εδώ

Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Σκύδρας

08/09/2017
Δημαρχείο Σκύδρας

Υπενθύμιση ανακοίνωσης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Σκύδρας

Ο Δήμος Σκύδρας υπενθυμίζει τα παρακάτω:

Στο πλαίσιο του Ν.4483/2017(ΦΕΚ107/31-7-2017 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α α΄ Βαθμού» και με βάση το άρθρο 52 του συγκεκριμένου Νόμου δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών πολιτών προς το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 2 (δύο) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου.

Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2017,ρυθμίζονται δε και καταβάλλονται με απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς κι από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή μη καταβολής του τέλους.

Οι οφειλές ρυθμίζονται με βάση τον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Αριθμός δόσεων Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων – τόκων
Εφάπαξ
100%
2 έως 24
80%
25 έως 48
70%
49 έως 72
60%
73 έως 100
50%

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ(20€).

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω Νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών(3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Αρμόδια στελέχη του Δήμου επί του θέματος είναι:
Κωνσταντίνος Ελοβάρης τηλ.:2381351831, Όλγα Πρωτίδου τηλ.:2381351833, Μαρίνα Παπαϊωάννου τηλ.:2381351842 και Παναγιώτα Καρακασίδου τηλ.:2381351844.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση συνεχίζει να κατατίθεται στο Ταμείο του Δήμου Σκύδρας (Δημαρχείο - ισόγειο , Γραφείο 1) μέχρι και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 (καταληκτική ημερομηνία).

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
Θέλουμε να προσδιορίσουμε ότι είστε πραγματικός χρήστης και να αποτρέψουμε μηχανικές αυτοματοποιημένες συνδέσεις.
Image CAPTCHA
Εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα.

Κοινοποίηση