Είστε εδώ

Προσλήψεις στο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

06/02/2019

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας θα κάνει προσλήψεις 61 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, εκ των οποίων 8 θέσεις στην Πέλλα.

Οι θέσεις αφορούν αποφοίτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε ξεχωριστές έδρες απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, για υπηρεσίες με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας προκηρύσσονται 8 θέσεις:

  • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος: 1 θέση
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου: 2 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατ.: 1 θέση
  • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών: 1 θέση
  • ΔΕ Ζυγιστών: 3 θέσεις

Δείτε το σύνολο των θέσεων και λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά στην προκήρυξη εδώ.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. Επικοινωνίας 2310508800).

Προθεσμία υποβολής
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες υπολογιζόμενες από την επομένη της ανάρτησή της στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και στο διαδίκτυο, δηλαδή από τις 07/02/2019 έως και 13/02/2019 κατά τις ώρες 7.00π.μ. ως 15.00μ.μ..

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
Θέλουμε να προσδιορίσουμε ότι είστε πραγματικός χρήστης και να αποτρέψουμε μηχανικές αυτοματοποιημένες συνδέσεις.
Image CAPTCHA
Εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα.

Κοινοποίηση