Είστε εδώ

Ανάσα για την τοπική αγορά

10/09/2020

Υλοποίηση Προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Ξεκίνησε η υλοποίηση, με χρηματοδότηση από την ΕΕ, του προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει την έλλειψη ρευστότητας και τις προσκληθείσες ζημίες σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ως κεφάλαιο κίνησης, για την κάλυψη εξόδων τους.

Η δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την με αρ. από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

 • κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,
 • νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,
 • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,
 • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
 • Ανώνυμη Εταιρία,
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
 • Ομόρρυθμη Εταιρία,
 • Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 • Ι.Κ.Ε,
 • Ατομική Επιχείρηση,
 • Ν.Ε.Π.Α.,
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
 • Συνεταιρισμός
 • Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

Σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής αναφέρει:
«Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική επιτυχία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, η οποία αναμένεται να δώσει ανάσα ζωής στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που είναι η μεγάλη πλειονότητα και η ραχοκοκαλιά της τοπικής αγοράς και οικονομίας. Βγαίνοντας από το τούνελ της οικονομικής ύφεσης, η Ελληνική οικονομία βρέθηκε στη δύνη της κρίσης του κωρονοïού. Μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, εισρέει «ζεστό» χρήμα στα ταμεία των επιχειρήσεων που θα μπορέσουν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να λειτουργήσουν. Έτσι, θα αποφύγουμε και τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που συνήθως παρατηρούνται στην αγορά, όταν κάποιοι επιχειρηματίες αναστέλλουν τη δραστηριότητά τους ή δεν μπορούν να καλύψουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις».

Plain text

 • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
Θέλουμε να προσδιορίσουμε ότι είστε πραγματικός χρήστης και να αποτρέψουμε μηχανικές αυτοματοποιημένες συνδέσεις.
Image CAPTCHA
Εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα.