Είστε εδώ

ανεργία

προσλήψεις
Τοπική Κοινωνία

ενημέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις από τα ΚΕΠ Έδεσσας

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
Τοπική Κοινωνία

ενημέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις από τα ΚΕΠ Έδεσσας

Ανακοίνωση ΟΑΕΔ
Οικονομία

σχετικά µε τις βεβαιώσεις για την εφορία