Είστε εδώ

ανεργία

προσλήψεις
Τοπική Κοινωνία

ενημέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις από τα ΚΕΠ Έδεσσας

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
Τοπική Κοινωνία

ενημέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις από τα ΚΕΠ Έδεσσας