Είστε εδώ

προσλήψεις

Τοπική Κοινωνία

μέχρι Παρασκευή οι αιτήσεις για 19 θέσεις

Τοπική Κοινωνία

962 νέες θέσεις εποχικής απασχόλησης

Τοπική Κοινωνία

ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ 2019

Τοπική Κοινωνία

συνολικά 61 θέσεις όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Τοπική Κοινωνία

αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου

Τοπική Κοινωνία

υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 7/1 έως και Τετάρτη 16/1

Τοπική Κοινωνία

προκήρυξη για σύμβαση ορισμένου χρόνου

προσλήψεις
Τοπική Κοινωνία

τα προσόντα για μόνιμη θέση σε διαγωνισμούς μέχρι το καλοκαίρι

Προσλήψεις
Τοπική Κοινωνία

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνα)

Πρόσληψη Γυμναστών στη ΔΗΚΕΠΑΠ
Τοπική Κοινωνία

για τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Μαζικής Άθλησης για Όλους»

Δημαρχείο Πέλλας
Τοπική Κοινωνία

4 θέσεις εποχικού προσωπικού - προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Γυμνάσιο Πέλλας
Τοπική Κοινωνία

για την καθαριότητα του Γυμνασίου Πέλλας

Υδρονομείς δήμου Αλμωπίας
Τοπική Κοινωνία

ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης για την αρδευτική περίοδο 2017