Είστε εδώ

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας που ακολουθεί.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη συντακτική ομάδα και μέσω email στη διεύθυνση: websitepella24.gr για κάθε θέμα.

Για αποστολή τακτικών ή έκτακτων δελτίων τύπου, χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση: presspella24.gr