Είστε εδώ

Η ΠΚΜ πληρώνει 50€ για κάθε αλεπού στους κυνηγούς

28/10/2023

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΚΜ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

Η 17η εμβολιαστική εκστρατεία του φθινοπώρου 2023, με τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, ακολουθεί το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση με εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων αλεπούδων). Στόχος είναι η αποτροπή επανεμφάνισης κρουσμάτων και να παραμείνει η χώρα μας σε καθεστώς ελεύθερο λύσσας όπως έχει ταξινομηθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2061/620 της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας θα ξεκινήσει στις 2 Νοεμβρίου 2023 και θα διαρκέσει δύο μήνες, με πιθανότητα παράτασης.

Στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ επισυνάπτεται ο αντίστοιχος χάρτης και έντυπο αποστολής δειγμάτων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1413/324228/23.10.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη Φθινοπωρινή εμβολιαστική εκστρατεία 2023 ο στόχος του συλλεγόμενου αριθμού αλεπούδων στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας, ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι:
Πέλλα: 84, Θεσσαλονίκη: 40, Ημαθία: 14, Κιλκίς: 99, Σέρρες: 118.

Για την αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να προσκομίζουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες δείγματα ενήλικων αλεπούδων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο «προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 50 ευρώ ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή, στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση) και για το έτος 2023. Η διαδικασία σχετικά με τις επιχορηγήσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος για τη λύσσα καθορίζονται στην υπό έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2023».

Για την αποζημίωση κυνηγοί ή θηροφύλακες υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές, ενώ μαζί με κάθε δείγμα που προσκομίζουν, υποβάλουν συμπληρωμένο το «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας», που επισυνάπτεται, με απαραίτητη τη συμπλήρωση «Τοποθεσία συλλογής δείγματος/Γεωγραφικές Συντεταγμένες σημείου συλλογής».

«Για τη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης, στο πλαίσιο της συλλογής δειγμάτων για την αξιολόγηση των εμβολιασμών, εκτός κυνηγετικής περιόδου, δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Όταν όμως, οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια θήρας σε ισχύ. Σχετικά με τον εμβολιασμό, τη σήμανση και τη μεταφορά σκύλων που συνοδεύουν κυνηγούς, ισχύουν τα οριζόμενα στον υπ’ αρ. 4830/2021 (ΦΕΚ 169Α’) Νόμο, τον υπ’ αρ. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’) Νόμο και την υπ’ αρ. 331/10301/25.01.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β’198/2013).

Ενημερωτικό Υλικό για τη λύσσα, αφίσες, video και φυλλάδια καθώς και ενημερωτικό video για τη διαδικασία συσκευασίας των νεκρών ζώων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-gr&page=401 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa και: https://www.youtube.com/watch?v=84X2P8qbv_Q&t=221s.

Περιοχές εμβολιαστικής κάλυψης και εφαρμογής προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, ΕΣΩΒΑΛΤΑ ,ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ, ΑΡΣΕΝΙΟΝ, ΆΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΠΕΤΡΑΙΑ, ΆΣΠΡΟΝ, ΛΙΠΑΡΟΝ, ΠΕΡΑΙΑ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ, ΠΕΛΛΑ, ΝΕΑ ΠΕΛΛΑ, ΠΛΑΤΑΝΗ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΣΚΥΔΡΑ, ΔΑΦΝΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΟΝ, ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΝ, ΡΙΖΑΡΙΟΝ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ,ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ,ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΝ,ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΝ,ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΑΞΟΣ, ΈΔΕΣΣΑ, ΆΡΝΙΣΣΑ, ΒΡΥΤΑ, ΡΑΧΩΝΑ, ΆΓΡΑΣ, ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΛΗ, ΆΘΥΡΑ, ΔΡΟΣΕΡΟΝ, ΝΗΣΙΟΝ, ΑΜΠΕΛΕΙΑΙ, ΆΝΥΔΡΟΝ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΝ, ΑΓΡΟΣΥΚΕΑ, ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ, ΆΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΡΥΔΙΑ, ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΝ , ΔΥΤΙΚΟΝ, ΛΑΚΚΑ, ΜΑΝΔΑΛΟΝ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΆΨΑΛΟΣ, ΚΡΑΝΕΑ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ, ΆΛΩΡΟΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΝ, ΞΙΦΙΑΝΗ, ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΧΡΥΣΗ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΝ, ΤΣΑΚΟΙ, ΠΙΠΕΡΙΑΙ, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΝ, ΜΗΛΕΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΔΩΡΟΘΕΑ, ΣΩΣΑΝΔΡΑ, ΊΔΑ, ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ, ΠΡΟΜΑΧΟΙ, ΒΟΡΕΙΝΟΝ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΝ, ΦΙΛΩΤΕΙΑ, ΦΟΥΣΤΑΝΗ, ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΙΑ, ΝΟΤΙΑ, ΛΙΒΑΔΙΤΣΑ, ΛΑΓΚΑΔΙΑ, ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΝ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ, ΑΣΒΕΣΤΑΡΕΙΟΝ, ΔΑΜΙΑΝΟΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΝ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, ΜΕΣΙΑΝΟΝ, ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ, ΠΟΝΤΟΧΩΡΙΟΝ, ΚΡΩΜΝΗ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ, ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΝ, ΑΓΑΘΗ, ΛΙΘΑΡΙΑ, ΝΕΑ ΖΩΗ, ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΑΝΔΑΛΙΟΝ, ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΕΡΑΣΕΑΙ, ΛΥΚΟΙ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΠΑΛΑΙΑ ΣΩΤΗΡΑ, ΣΑΜΑΡΙΟΝ, ΖΕΡΒΗ, ΕΚΚΛΗΣΙΟ΍ ΩΡΙΟΝ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΑ, ΠΡΟΑΣΤΙΟΝ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΝ, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ, ΛΙΠΟΧΩΡΙΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ, ΡΙΖΟΝ, ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΝ, ΠΛΕΥΡΩΜΑ, ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΆΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ, ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ ,ΝΕΑ ΞΑΝΘΟΓΕΙΑ, ΞΑΝΘΟΓΕΙΑ, ΝΕΟΣ ΆΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΥΔΡΑΙΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΝ

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
Θέλουμε να προσδιορίσουμε ότι είστε πραγματικός χρήστης και να αποτρέψουμε μηχανικές αυτοματοποιημένες συνδέσεις.
Image CAPTCHA
Εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα.