Είστε εδώ

Πολιτική Προστασία

Οδηγίες προς τους πολίτες σε περίπτωση πλημμύρας
Τοπική Κοινωνία

από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σκύδρας