Είστε εδώ

Πολιτική Προστασία

Εκπαιδευτική δράση πολιτικής προστασίας για ομάδες εθελοντών
Τοπική Κοινωνία

ασύρματη επικοινωνία και ψυχολογική υποστήριξη στην αντιμετώπιση κρίσεων

Ραδιολέσχη
Τοπική Κοινωνία

ασύρματη επικοινωνία και ψυχολογική υποστήριξη στη διαχείριση κρίσεων

Άσκηση «Σώστρατος» στο Νοσοκομείο Έδεσσας
Τοπική Κοινωνία

με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση πολιτικής προστασίας

Αθηνά Αηδονά
Τοπική Κοινωνία

σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας ο τοπικός και περιφερειακός μηχανισμός

Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Τοπική Κοινωνία

Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας