Είστε εδώ

έργα

Τοπική Κοινωνία

αυτοψία Τζαμτζή στις εργασίες για την αναβάθμιση του οδοστρώματος

Τοπική Κοινωνία

ενοποίηση εμπορικού με τουριστικό ιστορικό κέντρο

Τοπική Κοινωνία

από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τοπική Κοινωνία

ασφαλτικές εργασίες στην εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας

Τοπική Κοινωνία

η πορεία υλοποίησης των έργων στην Έδεσσα και το Λουτράκι